Vedligeholdelse af den marginale knogle med ASTRA TECH Implant System™

We found a gap – tid til at udfordre gamle sandheder

Hvordan giver du dine patienter en optimal behandling? Standardnormen (1-3) fra 1986 vedr. succes ved implantatbehandling, tegner ikke et billede af hvad der er muligt i dag. Der er ikke længere grund til, at tandlægen eller patienten skal acceptere tab af den marginale knogle med op til 1.5 millimeter, som standarden var for 25 år siden.

Less is more graphMed vores stærke fokus på forskning, videnskab og dokumentation, har vi i mange år fulgt med i bevaring af det marginale knogleniveau på vores eget system, og noteret os, at det marginale knogleniveau med ASTRA TECH Implant System™ bevares helt ekstraordinært. Sammenligner man vores exceptionelle resultater med den gældende standardnorm (1-3) viser det sig, at der er et stort spring mellem hvad der kan opnås ved at anvende ASTRA TECH Implant System™ og hvad der accepteres som et succesfuldt behandlingsresultat.

ASTRA TECH Implant System™ niveau

A En litteratursøgning på ASTRA TECH Implant System og forandringer i det marginale knogleniveau blev foretaget i januar 2011. 32 prospektive, full cohort studier (4–35) foretaget på implantbehandling med anvendt standard protokol* blev offentliggjort og resultatet blev, at ASTRA TECH Implant System har en gennemsnitlig reduktion af det marginale knogleniveau på mindre end 0.3 millimeter efter det første år og forbliver stabilt efter 5 år – et resultat, som er fem gange bedre sammenlignet med den gældende standardnorm (1-3).

Standard norm

Den røde linje i grafen illustrerer hvad der, indtil nu, har været gældende standardnorm inden for det der accepteres som knogletab i forbindelse med implantatbehandling. Figurerne er baseret på tre forskellige artikler. Artiklerne beskriver det acceptable marginale knogletab til at være mindre end 1,0 millimeter det første år og mindre en 0,2 millimeter det følgende år. Herefter beskrives knogleniveauet som stabilt, med et marginalt knogletab på 1,5 millimeter efter fem år.

*Standard protokol betyder behandling uden knoglehøst, uden immediat installering og/eller uden immediat belastning.

Et succesfuldt implantatsystem består af flere features, som arbejder sammen.

 
Se scientific review på Marginal Bone Maintenance.
 
049